Menu

O Nas

Informacje o naszej firmie

...(w trakcie edycji)...

Instalacje światłowodowe

Szkolenie z zakresu instalacji światłowodowych

26.04.2017

Monitoring IP Firmy IPOX

Szkolenie z zakresu projektowania i instalacji systemów telewizji przemysłowej w oparciu o urządzenia Firmy IPOX

17.11.2016

Szkolenia elektryczne

Szkolenie z zakresu aparatury Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

12.10.2012

Certyfikowany Projektant Systemów FIBRAIN DATA

Wykonywanie projektów i instalacji systemów FIBRAIN DATA

23.03.2017

Klauzula informacyjna RODO dot. wystawiania faktur

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma SKULSKI - Usługi Informatyczne z siedzibą przy ul. Biwakowa 12 w Stara Wieś (kod pocztowy: 43-330) reprezentowany przez inż. Grzegorza Skulskiego, tel.: 664-999-281, adres e-mail: biuro@skulski.com.pl
  • Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT i wykonania usługi
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
  • Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów